• Lewende Woord
  • Volle Evangelie Kerk
Ons verwelkom jou met die liefde van die Here!

Lewende Woord - Volle Evangelie Kerk, Parow

Lewende Woord is ‘n Woord-gesentreerde gemeente waar die Woord van God onvervals verkondig word en
Jesus Christus verheerlik word as die Seun van God. Jesus is ons Saligmaker, Verlosser, Here en komende Koning.
Ons gemeente aanbid die Vader van onse Here Jesus Christus deur die Gees.
Sang en musiek is vir ons belangrik as 'n wyse waardeur ons tot die teenwoordigheid van God nader.

 

 

Ontmoet ons Senior Pastoorspaar

Pastoor Raymond & Amanda Lombard

Pastoor Raymond en Amanda is die Senior Pastoorspaar van die Parow Gemeente. Hulle het 5 kinders en 5 kleinkinders.

Pastoor Raymond is reeds meer as 37 jaar in die voltydse bediening. Benewens sy rol as senior leraar van die Volle Evangelie Kerk van God, Lewende Woord Gemeente in Parow (Kaapstad, Suid Afrika), dien hy ook in verskeie leierskaprolle wat sending en opleiding betref. Hy is Voorsitter van Wheels for God’s Word en Firewall Africa, wat werksaam is in meer as 42 lande in Afrika. Hy is ‘n direksielid van die Global Fire Advance wat betrokke is in Latyns-Amerika, Sentraal-Amerika, Asië en Suid-Oos Asië.

Hy is bekend vir sy weeklikse aanbieding van Fokus op die Woord op Radio Tygerberg, wat meer as 468 000 luisteraars bereik.

Wie is Ons

Ons verklaring van Voornemens

Wat ons glo

Geloofsbelydenis

Hulpbronne

Media Sentrum

Bedieninge

Vind 'n bediening wat reg is vir jou