Lewende Woord - Volle Evangelie Kerk, Parow - Interkerklike Woordskool se onderwerp vir 2017 is "GOD SE OPENBARINGSPLAN".

Radio Anderkant die dood Bybelskool waarderingsdag Jesus in aksie